Przetwarzanie danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przekazujemy poniższe informacje

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez IDF Sp. z o.o. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IDF Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach  przy ulicy Jagiellońskiej 5/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000231820.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji dokonanego w Sklepie zamówienia, stosownych do tego rozliczeń i innych niezbędnych działań, w tym w związku z innymi przepisami prawnymi dotyczącymi realizacji zamówienia oraz w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pan danych są wyrażone przez Panią/Pana zgody.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: 1) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych; 2) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające); 3) podmioty z grupy kapitałowej IDF 

5. Przez podmioty z grupy kapitałowej IDF Sp. z o.o. rozumie się wszelkie podmioty powiązane kapitałowo z IDF SP. z o.o. lub podmioty w których faktyczną kontrolę sprawuje IDF Sp. z o.o. a w szczególności IDF Sp. z o.o. Spółka Komandytowa (KRS0000502703).  

6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane.

11. W przypadku gdy, personalizujemy nasze reklamy, oferty lub inne informacje możemy profilować Pani/Pana dane.

12. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji (wymuszonych np. przez algorytm), które mogą mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez IDF Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IDF Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Katowicach  przy ulicy Jagiellońskiej 5/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000502703.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji dokonanego w Sklepie zamówienia, stosownych do tego rozliczeń i innych niezbędnych działań, w tym w związku z innymi przepisami prawnymi dotyczącymi realizacji zamówienia oraz w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pan danych są wyrażone przez Panią/Pana zgody.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: 1) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych; 2) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające); 3) podmioty z grupy kapitałowej IDF

5. Przez podmioty z grupy kapitałowej IDF Sp. z o.o. rozumie się wszelkie podmioty powiązane kapitałowo z IDF SP. z o.o. SK lub podmioty w których faktyczną kontrolę sprawuje IDF Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane.

11. W przypadku gdy, personalizujemy nasze reklamy, oferty lub inne informacje możemy profilować Pani/Pana dane.

12. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji (wymuszonych np. przez algorytm), które mogą mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną.

 

Integracja cen produktów z kursami Stooq.pl by Maxsote

Sklep internetowy Shoper Premium