Polityka prywatności

1. Warunkiem dokonania zakupu Przedmiotu w Sklepie jest podanie wymaganych Danych Rejestracyjnych. Zarejestrowanie się w Sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997.

2. Operator szanuje prawo Użytkowników Sklepu do prywatności, dlatego nie udostępnia osobom trzecim ani nie wykorzystuje w celach marketingowych jakichkolwiek danych przekazywanych Operatorowi przez Użytkowników. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy obowiązek ujawnienia tych danych będzie spoczywał na Operatorze z mocy obowiązującego prawa.

3. Administratorem Państwa danych osobowych jest IDF Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Damrota 49 (Operator sklepu internetowego www.idfmetale.pl)

3. Rejestracja w Sklepie jest równoznaczna z akceptacją plików Cookies przez Użytkownika. Pliki Cookies są niezbędne do prawidłowego działania Sklepu. Cookies mogą być również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu ze Sklepu. Cookies są nieszkodliwe dla komputera i zawartych na nim danych. Warunkiem ich prawidłowego działania jest akceptacja cookies przez przeglądarkę i pozostawienie tych plików na dysku.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do Danych Rejestracyjnych oraz do ich poprawy, a także prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania i przechowywania przez Operatora.

5. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez Operatora Danych Rejestracyjnych powoduje usunięcie tych danych z Bazy Danych oraz likwidację konta Użytkownika. W sytuacji takiej dokonanie kolejnego zakupu w Sklepie wymaga ponownej rejestracji.

6. Operator zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji związanych ze złożonym zamówieniem na podaną w procesie rejestracji skrzynkę e-mail. Wysyłane wiadomości dotyczą wyłącznie świadczonych przez Operatora usług w ramach Sklepu.

7. Operator zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych osobowych podmiotom zewnętrznym - firmie kurierskiej (kurier Poczty Polskiej Pocztex24) lub podmiotom obsługującym płatności internetowe (DotPay). W takich przypadkach ilość przekazywanych danych jest ograniczana do niezbędnego minimum. Ponadto, podane przez Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 

8. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany te nie mogą dotyczyć udostępniania osobom trzecim informacji o danych osobowych i adresowych Użytkowników.

9. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Idfmetale.pl

© Inwestycje Alternatywne IDF Wszelkie prawa zastrzeżone. IDF sp. z o.o. | KRS: 0000231820 | Kapitał: 2 050 000 zł (opłacony w całości)

Aktualne notowania cen kruszców dostarcza Stooq.pl

Sklep internetowy Shoper.pl